Month: Październik 2015

Czy w Polsce odpowiednio segregujemy odpady?

 Z roku na rok rośnie u nas ilość przedsiębiorstw, które
zajmują się przetwarzaniem odpadów i szeroko rozumianym recyklingiem. To
szczególnie ważne w dobie wycinek drzew i poszerzania się miast. Mamy coraz
mniej naturalnej roślinności, która stwarza naturalne płuca środowiska. Ważne
jest więc to, żeby pomagać obywatelom i firmom w działaniu na rzecz ekologii.
Powstała na przykład
ewidencja roczna
odpadów wzór
– dzięki czemu fabryki wiedzą ile w trakcie całego roku
generują odpady. Z kolei
program do
ewidencji odpadów
pomoże w określeniu ich struktury, czy rodzaju. Continue reading

Pokonać odpady – recykling

 Recykling to proces, dzięki któremu szkodliwe odpady, które
odkładałyby się na przykład w glebie i rozkładałyby się setki, a nawet tysiące
lat są odpowiednio przetwarzane i ponownie wykorzystywane. Jak pokazuje
karta ewidencji odpadów, wiele z nich
może być ponownie dobrze użyte i może służyć kolejnym pokoleniom. To bardzo
ważna informacja, dzięki której szereg ludzi ma możliwość oddychania świeżym
powietrzem i przebywania w czystym środowisku naturalnym. Continue reading

Globalna walka z zanieczyszczeniem środowiska trwa

Cały świat od wielu lat walczy z zanieczyszczeniem powietrza oraz środowiska. Wystarczy nadmienić, że nawet w Polsce ten problem jest ogromny. Stężenie smogu w Krakowie często jest największe w całej Europie! Odnotowuje się w tym mieście ogromną ilość alergii szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców ośrodków miejskich, których odporność dopiero się kształtuje. Dobrze więc, że są próby monitorowania odpadów i zanieczyszczeń, że jest na przykład sprawozdanie odpadowe wzór, albo że powstała karta przekazania odpadów wzór – wszelkie ułatwienia, które mają za zadanie dbanie o środowisko są istotne! Chwała organizacjom i urzędnikom za ułatwienia.  Continue reading

Jak sprawdzać, ile zużyliśmy odpadów?

 Bardzo ważne jest kontrolowanie zużywania ilości odpadów
zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w firmach. Istnieje nawet
sprawozdanie odpadowe wzór, który
ułatwia odpowiednią kalkulację i powoduje, że cała sprawa staje się łatwiejsza
i problem nie jest aż tak duży. Troska o środowisko naturalne powinna być
domeną nie tylko osób prywatnych, ale przede wszystkim firm, bowiem to one w
największym stopniu zanieczyszczają środowisko naturalne. Przedsiębiorstwo
prowadzi szereg dokumentów, które to dokumentują. Jednym z nich jest na
przykład
karta ewidencji odpadów, z
której można wywnioskować wiele istotnych elementów. Continue reading

Kilka porad na temat ekologii

 W dzisiejszym tekście zaprezentujemy kilka porad i
informacji na temat ekologii, a w szczególności odpadów. Po pierwsze – należy
segregować śmieci. To uwaga skierowana do osób, mieszkańców wsi czy miast.
Pamiętajmy, że jeżeli chcemy cokolwiek zrobić z odpadami szkodliwymi, to musimy
posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, które wydawane jest przez
odpowiednie instytucje i które powoduje sytuację, w której mamy zachowany jakiś
ład i porządek. Po drugie – nigdy nie wyrzucajmy śmieci w inne miejsca, niż te
do tego przeznaczone. Po trzecie – zbierajmy śmieci po kimś, miejmy świadomość,
że w ten sposób ratujemy planetę. Continue reading

© 2019 Amalthea