Czy w Polsce odpowiednio segregujemy odpady?


 Z roku na rok rośnie u nas ilość przedsiębiorstw, które
zajmują się przetwarzaniem odpadów i szeroko rozumianym recyklingiem. To
szczególnie ważne w dobie wycinek drzew i poszerzania się miast. Mamy coraz
mniej naturalnej roślinności, która stwarza naturalne płuca środowiska. Ważne
jest więc to, żeby pomagać obywatelom i firmom w działaniu na rzecz ekologii.
Powstała na przykład
ewidencja roczna
odpadów wzór
– dzięki czemu fabryki wiedzą ile w trakcie całego roku
generują odpady. Z kolei
program do
ewidencji odpadów
pomoże w określeniu ich struktury, czy rodzaju.

Wszelkie działania zmierzające ku ograniczeniu odpadów są
istotne. Cieszy praca informatyków, którzy stworzyli
program do sprawozdań odpadowych ,dzięki czemu niemal każdy ma
możliwość odpowiedniej kontroli nad tym tematem. Z całą pewnością jednak mamy
jeszcze wiele do zrobienia w temacie segregacji odpadów. Szczególnie widoczne
jest to w małych miastach, czy na wsiach, gdzie świadomość ekologiczna nie jest
jeszcze aż tak rozwinięta.