Kilka porad na temat ekologii


 W dzisiejszym tekście zaprezentujemy kilka porad i
informacji na temat ekologii, a w szczególności odpadów. Po pierwsze – należy
segregować śmieci. To uwaga skierowana do osób, mieszkańców wsi czy miast.
Pamiętajmy, że jeżeli chcemy cokolwiek zrobić z odpadami szkodliwymi, to musimy
posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, które wydawane jest przez
odpowiednie instytucje i które powoduje sytuację, w której mamy zachowany jakiś
ład i porządek. Po drugie – nigdy nie wyrzucajmy śmieci w inne miejsca, niż te
do tego przeznaczone. Po trzecie – zbierajmy śmieci po kimś, miejmy świadomość,
że w ten sposób ratujemy planetę.

 Firmy z kolei powinny posiadać między innymi zezwolenie na zbieranie odpadów
,
szczególnie tych niebezpiecznych. Przedsiębiorstwa, które mają problem ze
środowiskiem posiadają ponadto
pozwolenie
na wytwarzanie odpadów
, które wydają odpowiednie instytucje. To ważne, że
ktoś nad tym czuwa i monitoruje całą tą sytuację. Dzięki temu mamy kontrolę nad
odpadami i nad naszym środowiskiem naturalnym.